ชื่อบริษัท :

 บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

ที่ตั้ง :
9/89 หมู่ 4 ซ. กลิ่นสุวรรณ ถ. เอกชัย ต. คอกกระบือ
อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

  ผู้ก่อตั้ง :  นายอมรศักดิ์ แพรพริ้วงาม
  วันที่ก่อตั้ง :  22 กันยายน พ.ศ. 2538
  จำนวนพนักงาน :  100 คน
  ขนาดพื้นที่ :  4800 ตารางเมตร
  ยอดขาย/ ปี :  ประมาณ 100 – 150 ล้านบาท
  บริษัทในเครือ:  บริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที.เอ.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส.เอ.เอส. อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด
  ผลิตภัณฑ์ :  1. หน้าต่างอลูมิเนียม รถกระบะ รถบัส รถตู้ รถไฟ เรือยนต์
2. กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และลามิเนตสำหรับรถยนต์ทุกชนิด
3. กระจกนิรภัยสูญญากาศ และกระจกกันกระสุน
4. ผลิตภัณฑ์จากการปั๊มโลหะ
  บริการ :  1. ประกอบติดตั้งหน้าต่างกระจกรถทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่
2. รับจ้างปั๊มชิ้นงานอลูมิเนียม, เหล็ก ตามแบบพิมพ์ของลูกค้า
3. รับจ้างชุบอโนไดซ์อลูมิเนียมทุกชนิด
  โทรศัพท์ :  (66) 034-824621-5
  โทรสาร  :  (66) 034-824620
  จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ :: ppg_co@hotmail.com
ppg_co@yahoo.com

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด
9/89 หมู่ 4 ซ.กลิ่นสุวรรณ ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 [ ประเทศไทย ]
โทร: (66) 034-824621-5  แฟ็กซ์: (66) 034-824620